NEN 3140 keuring

NEN 3140 keuring

Wij keuren gereedschap volgens de NEN 3140 norm. Voorkom problemen en voldoe aan de wettelijke verplichtingen van het ARBO-besluit met een NEN 3140 keuring van uw machines. 

Veilig werken 

Als werkgever is het volgens de wet jouw taak er voor te zorgen dat werknemers veilig kunnen werken. Zo moet het gereedschap en de installaties voldoen aan wettelijke NEN normen. 
Elektrisch gereedschap moet voldoen aan de NEN 3140 norm. De NEN certificering moet uitgevoerd worden door een erkende keurmeester NEN 3140. 

Keuringsstickers

De gecertificeerde elektrische machines krijgen een keuringsstickers die vermelden tot wanneer deze gereedschap keuring geldig is. Ook ontvang je een officieel NEN certificaat met alle vereiste en relevante gegevens over de machine en de uitgevoerde NEN 3140 keuring.